DELPHIN Vinterfit 1 liter

kr239.00

Beskrivelse

Delphin Vinterfit

Hindrer kalkutfelling og vekst av alger om vinteren.

INFORMASJON:
Forebyggende algekontroll er noe som mange savner, og det betyr at du må bruke mer desinfeksjonsmiddel eller har problemer med bassengvannet. Det er ekstra viktig å bruke hvis du reiser bort og ved høye temperaturer i bassenget.

Gjennom uønsket lukt, farge og glatte bassengvegger gjør alger det ubehagelig å svømme i bassenget. Alger er mikroorganismer og danner grobunn for bakterier. For å holde bassenget rent og hygienisk er det derfor viktig at vannet er fritt for alger. Spesielt i utendørsbassenger garanterer ikke bruk av desinfeksjonsmidler at vannet blir rent. Med riktig mengde algeravstøtende middel, forhindres alger i å multiplisere. Algeavstøtende midler øker dermed desinfeksjonsmiddelets effekt.
For desinfeksjonsprodukter basert på aktivt oksygen er det nødvendig å bruke Delphin Algifix for å forhindre algedannelse og oppnå desinfeksjon i lengre tid. Algemiddel er flytende og blandes i en bøtte med vann før det spres ut i bassenget.

Tenk på sikkerhet!
Basseng- og spakjemikalier bør oppbevares utilgjengelig for barn. Transporteres og lagres stående, i lukket originalemballasje, kjølig og ikke i direkte sollys.
Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen på emballasjen før bruk.
Bland aldri kjemikaliene, det kan føre til sterke reaksjoner og avgi farlige gasser! Når produktene er fortynnet i bassenget eller badestampen, kan de kombineres med hverandre, men de må aldri tilsettes samtidig.

Husk at vannkonservering tar tid: La sirkulasjonen i bassenget gå og vent minst en time mellom hvert trinn,
avhengig av tiltaket. Hvis du har problemer med grumsete vann, kan det i noen tilfeller ta flere dager før vannet i bassenget er rent og klart igjen.